TRA CỨU SỬ DỤNG NƯỚC

Nhà máy nước Quảng Tế II

Nhà máy nước Quảng Tế II

Nhà máy xử lý nước Quảng Tế II được xây dựng năm 1997, công suất thiết kế toàn bộ là 55.000 m3/ngày đêm bao gồm 02 đơn nguyên, công suất giai đoạn 1 gồm 1 đơn nguyên là 27.500 m3/ngày đêm.

 

 

Đặc điểm

Nhà máy xử lý nước Quảng Tế II đưa vào sử dụng từ năm 1998, có công nghệ xử lý tiên tiến, hiện đại, thiết bị đồng bộ và bán tự động. 

Chu trình xử lý và sản xuất nước

Nước thô được bơm về từ Nhà máy Vạn Niên, theo một tuyến ống DN800 bằng gang cầu Pháp (lắp đặt năm 1997) vào đến hệ thống cửa thu tạo phản ứng với chất keo tụ PAC tại bể khuấy nhanh (bể tạo bông cặn) và khuấy chậm (bể phát triển bông cặn).

Nước sau khi tạo bông cặn đến bể lắng MULTIFLO với các tấm lament, rồi vào các bể lọc nhanh AQUAZUR, với cát lọc thạch anh, đường kính hạt cát từ 0,9 đến 1,2 mm, chiều dày lớp lọc từ 1,0 đến 1,2m. Quá trình súc rửa lọc bán tự động bằng nước rửa ngược và khí.

 

 Hệ thống lament Bể lắng Multiflo

 

 

Hệ thống bơm nước rửa lọc

Trước khi vào bể chứa V=4000m3, nước được khử khuẩn bằng Clo, với hệ thống định lượng cloromet (trước đây) hoặc khử khuẩn bằng nước javen được điện phân trực tiếp từ muối, với hệ thống bơm định lượng.

Từ bể chứa, nhờ trọng lực, nước vào mạng lưới phân phối (vì nhà máy được xây dựng ở cao độ +40m) qua tuyến ống gang DN800 hoà với nhà máy Quảng Tế 1 để cung cấp nước cho nhân dân thành phố Huế và các vùng phụ cận.

Chất keo tụ PAC được đưa vào cửa thu trước bể tạo bông bằng các bơm định lượng. Định mức các hoá chất xử lý tuỳ thuộc vào nguồn nước và được xác định bởi Phòng Quản lý chất lượng nước.


 

 In trang này]