TRA CỨU SỬ DỤNG NƯỚC

Nhà máy nước Chân Mây

Nhà máy nước Chân Mây

Nhà máy nước Chân Mây có công suất là: 6.000m3/ngày đêm, được xây dựng và đưa vào hoạt động tháng 9 năm 2001, bằng nguồn vốn vay OECF và vốn ngân sách, cung cấp nước cho khu đô thị mới Chân Mây, khu du lịch Lăng Cô và nhân dân các xã Lộc Tiến, Lộc Vĩnh, Lộc Hải thuộc huyện Phú Lộc.

Đặc điểm

Hệ thống xử lý nước tại Nhà máy nước Chân Mây bao gồm: Bể sơ lắng, bể lắng đứng, bể lọc nhanh, bể chứa nước sạch V= 8.000m3 ở cao trình +68m.

Chu trình xử lý và sản xuất nước

Nguồn nước mặt được lấy từ khe nước Bôghe ở cao trình +74m và khe Mệ ở cao trình +92m, dẫn bằng 2 tuyến ống PVC DN300 và DN250 có áp về chứa và lắng sơ bộ tại bể điều tiết ( công trình được xây dựng từ năm 1936) với dung tích V=8.000m3 ở cao trình +68m.

 

Các bể lắng, bể lọc

 

 

Bể điều tiết

Nước tại bể điều tiết tự chảy đến bể phản ứng giản đơn tạo keo tụ với PAC, sau đó qua bể lắng đứng, rồi đến bể lọc nhanh với cát lọc bằng thạch anh. Quá trình rửa lọc chỉ tiến hành bằng nước rửa ngược. Hoá chất PAC được đưa vào nước bằng hệ thống bơm định lượng.

Trước khi vào bể chứa, nước được khử khuẩn bằng nước javen được điện phân trực tiếp tại chổ từ muối. Nước từ bể chứa tự chảy đến mạng cấp.


 

 In trang này]