TRA CỨU SỬ DỤNG NƯỚC

Nhà máy nước Bạch Mã

Nhà máy nước Bạch Mã

Nhà máy nước Bạch Mã nằm tại Khu du lịch sinh thái Bạch Mã, huyện Phú Lộc. Nhà máy có công nghệ xử lý nước tiên tiến, kiến trúc độc đáo phù hợp với cảnh quang của một khu du lịch sinh thái.

Đặc điểm

Nhà máy sử dụng nguồn nước suối Hoàng Yến trong vườn quốc gia Bạch Mã, với chất lượng nước nguồn nước tương đối. Khu xử lý được xây dựng ở độ cao 1.300 mét, với hệ thống bể lọc chậm bằng cát, có cột hấp thụ than hoạt tính, khử khuẩn 2 lần bằng tia cực tím và javen.

Chu trình xử lý và sản xuất nước

Nước từ Hồ chứa nước và điều tiết ( được xây dựng bằng cách ngăn đập trên suối Hoàng Yến ) được dẫn về khu xử lý bằng tuyến ống 90HDPE có áp, đến các bể lọc chậm bằng cát, sau đó qua cột hấp thụ than hoạt tính.

Nước trước khi vào bể chứa V=100 m3 được khử khuẩn bằng tia cực tím, sau đó duy trì bằng nước javen được điện phân trực tiếp tại chổ từ muối.

Mạng đường ống cấp nước được chia thành 3 khu vực:

  • Khu vực có độ cao từ 1.200 mét đến 1.300 mét: Nước từ bể chứa khu xử lý tự chảy vào mạng cấp.
  • Khu vực có độ cao từ 1.300 mét đến 1.380 mét: Sử dụng bơm tăng áp lần 1, bơm nước từ bể chứa khu xử lý lên bể chứa trung gian ở độ cao 1.380 mét.
  • Khu vực có độ cao từ 1.380 mét đến 1.480 mét: Sử dụng bơm tăng áp lần 2, bơm nước từ bể chứa trung gian lên bể chứa Hải Vọng Đài ở độ cao 1.480 mét.

Với quy trình công nghệ xử lý nước tiên tiến hiện đại, hệ thống đường ống HDPE chất lượng cao, nước sản xuất và cung cấp từ hệ thống cấp nước Bạch Mã có chất lượng cao. Năm 2003, Công ty đã công bố cấp nước uống an toàn trực tiếp trên toàn hệ thống cấp nước khu du lịch sinh thái Bạch Mã, và mở nhiều điểm cấp nước uống miễn phí tại các trung tâm du lịch.


 

 In trang này]