TRA CỨU SỬ DỤNG NƯỚC

Biểu mẫu

Đơn đề nghị cải tạo hệ thống nước gia đình
Ngày ban hành: 12/06/2009
 
Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Cải tạo hệ thống nước gia đình
 
 
Kính gửi :  Ông Giám đốc Công ty TNHH Xây Dựng và Cấp  Nước TT-Huế
 
Tôi tên là: ...................................................................................................................................................................................................
 
Đại diện cho: .............................................................................................................................................................................................
 
Địa chỉ: Số nhà....................... Đường (Thôn)........................................................................................................................................
 
Phường (Xã, Thị trấn)..........................................Thành phố (huyện)..................................................................................................
 
(Hướng dẫn thêm để giúp tìm nhà thuận lợi) ....…………………………………….....................................................................
 
.....................................................................................................................................................................................................................
 
Kính đề nghị Công ty TNHH Xây Dựng và Cấp Nước Thừa Thiên Huế cải tạo hệ thống nước gia đình chúng tôi.
 
Tôi cam kết hợp tác thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời các điều khoản đã được quy định trong hợp đồng cung cấp và sử dụng nước máy.
 
 
 
 
Ghi chú:
Công ty nhận:                                                                                                                         Huế, ngày........tháng........năm 200.....
- Tư vấn thiết kế, thi công lắp đặt, cải tạo duy tu, bảo dưỡng
hệ thống cấp nước sau đồng hồ.  
- Cung cấp lắp đặt trang thiết bị ngành nước nội thất, các công trình                                      Đại diện cơ quan
dân dụng và công nghiệp với chất lượng và mỹ thuật cao, giá cả hợp lý                             (Ký tên và đóng dấu)
Quý khách có nhu cầu xin liên hệ trực tiếp với Phòng Dịch vụ
Khách hàng hoặc qua số điện thoại 054.3822172                                                                         
Công ty chúng tôi sẽ làm hài lòng quý khách.                                                                                    
 

 

File đính kèm ››
 In trang này      Gửi bạn bè ]