Thông báo cho khách hàng

TRA CỨU SỬ DỤNG NƯỚC

Thông báo cho khách hàng

Tổ chức đại hội cổ đông thành lập Công ty CP Cấp nước Thừa Thiên Huế

 

THÔNG BÁO
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP 
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỪA THIÊN HUẾ
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế
Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH NN MTV Xây dựng và Cấp nước Thừa Thiên Huế trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế, nội dung cụ thể như sau:
1. Thời gian: 07h30, ngày 19 tháng 12 năm 2016 (Thứ hai)
2. Địa điểm: Văn phòng HueWACO,103 Bùi Thị Xuân, Thành phố Huế
3. Nội dung Đại hội: Theo chương trình họp đính kèm
4. Tài liệu Đại hội

 

Các thông báo khác