TRA CỨU SỬ DỤNG NƯỚC

Nhà máy nước Nam Đông

Báo cáo chất lượng nước sạch tháng 4/2022
Ngày cập nhật: 06/05/2022
 
Báo cáo chất lượng nước sạch tháng 3/2022
Ngày cập nhật: 04/04/2022
 
Báo cáo chất lượng nước sạch tháng 2/2022
Ngày cập nhật: 01/03/2022
 
Báo cáo chất lượng nước sạch tháng 1/2022
Ngày cập nhật: 01/03/2022
 
BÁO CÁO CLN THÁNG 12/2021
Ngày cập nhật: 05/01/2022
 
BÁO CÁO CLN THÁNG 11/2021
Ngày cập nhật: 20/12/2021
 
BÁO CÁO CLN THÁNG 10/2021
Ngày cập nhật: 29/10/2021
 
BÁO CÁO CLN THÁNG 08/2021
Ngày cập nhật: 29/09/2021
 
BÁO CÁO CLN THÁNG 07/2021
Ngày cập nhật: 05/11/2021
 
BÁO CÁO CLN THÁNG 06/2021
Ngày cập nhật: 01/07/2021