Nội kiểm

TRA CỨU SỬ DỤNG NƯỚC

Nhà máy nước Vinh Hiền

BÁO CÁO CLN QUÝ 01/2019
Ngày cập nhật: 29/03/2019
 
BÁO CÁO CLN THÁNG 09/2017
Ngày cập nhật: 03/11/2017
 
BÁO CÁO CLN THÁNG 08/2017
Ngày cập nhật: 03/10/2017
 
BÁO CÁO CLN THANG 7/2017
Ngày cập nhật: 18/08/2017
 
BÁO CÁO CLN THÁNG 3/2017
Ngày cập nhật: 14/04/2017
 
BÁO CÁO CLN THÁNG 2/2017
Ngày cập nhật: 21/03/2017
 
BÁO CÁO CLN THÁNG 01/2017
Ngày cập nhật: 14/02/2017
 
BÁO CÁO CLN THÁNG 12/2016
Ngày cập nhật: 14/02/2017
 
BÁO CÁO CLN THÁNG 11 /2016 NM VINH HIỀN
Ngày cập nhật: 06/12/2016
 
BÁO CÁO CLN THÁNG 10/2016 NHÀ MÁY VINH HIỀN
Ngày cập nhật: 05/12/2016