Nội kiểm

TRA CỨU SỬ DỤNG NƯỚC

Nhà máy nước Hoà Bình Chương

BÁO CÁO CLN THÁNG 06/2019
Ngày cập nhật: 02/08/2019

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỪA THIÊN HUẾ
Thua Thien Hue Water Supply Joint Stock Company
 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH  THÁNG 6/2019 NM HÒA BÌNH CHƯƠNG
TEST REPORTS
         
STT
No
TÊN CHỈ TIÊU  
Test properties
ĐƠN VỊ
 Unit
QCVN
01:2009/BYT
KẾT QUẢ
1 Mùi vị
Odour
  Không có mùi
 vị lạ
Không có mùi, vị lạ
2 Độ đục
Turbidity
NTU ≤ 2 0,03
3 pH   6,5 - 8,5 7,1
4 Clo dư
Residual chlorine
mg/L 0,3-0,5 0,5
5 Độ cứng
 Total harness as CaCO3
mg/L ≤ 300 20
6 Clorua (Cl-)
Chloride
mg/l ≤ 250 9,2
7 Sắt tổng
Total iron
mg/L ≤ 0,3 0,02
8 Mangan
 Total manganese
mg/L ≤ 0,3 0,004
9 COD (KMnO4) Chemical oxygen demand mg/L ≤ 2 0,28
10 Nitrat
Nitrate as NO3-
mg/L ≤ 50 2,2
11 Nitrit
Nitrite as NO2-
mg/L ≤ 3 0,003
12 Sunphat
Sulfate as SO42-
mg/L ≤ 250 2
13 Coliform tổng Total Coliform MPN/
100 mL
0 0
14 Coliform chịu nhiệt Thermotolerant Coliform MPN/
100 mL
0 0
 * Ghi chú: KQĐ (Không quy định)
 
* Nhận xét: Chất lượng nước tại nhà máy đều đạt QCVN 01:2009/BYT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống).

       
TỔNG GIÁM ĐỐC                             TP. KỸ THUẬT CHẤT LƯỢNG NƯỚC
          General Director                                          Manager of Tech-WQ Dept 
 

                                                                                          

                                                                              
CHÂU NGỌC LONG

 In trang này ]