Nội kiểm

TRA CỨU SỬ DỤNG NƯỚC

Nhà máy nước Quảng An

Thông tin chất lượng nước sạch tháng 05-2014
Ngày cập nhật: 04/11/2014
 
Thông tin chất lượng nước sạch tháng 04-2014
Ngày cập nhật: 19/08/2014
 
Thông tin chất lượng nước sạch tháng 03-2014
Ngày cập nhật: 18/08/2014
 
Thông tin chất lượng nước sạch tháng 02-2014
Ngày cập nhật: 18/08/2014
 
Thông tin chất lượng nước sạch tháng 01-2014
Ngày cập nhật: 14/04/2014
 
Thông tin chất lượng nước sạch tháng 12-2013
Ngày cập nhật: 14/04/2014
 
Thông tin chất lượng nước sạch tháng 11-2013
Ngày cập nhật: 18/12/2013
 
Thông tin chất lượng nước sạch tháng 10-2013
Ngày cập nhật: 17/12/2013
 
Thông tin chất lượng nước sạch tháng 09-2013
Ngày cập nhật: 20/11/2013
 
Thông tin chất lượng nước sạch tháng 08-2013
Ngày cập nhật: 15/11/2013