TRA CỨU SỬ DỤNG NƯỚC

Nhà máy nước Lộc Trì

Báo cáo chất lượng nước sạch tháng 5/2022
Ngày cập nhật: 03/06/2022
 
Báo cáo chất lượng nước sạch tháng 4/2022
Ngày cập nhật: 06/05/2022
 
Báo cáo chất lượng nước sạch tháng 3/2022
Ngày cập nhật: 04/04/2022
 
Báo cáo chất lượng nước sạch tháng 2/2022
Ngày cập nhật: 01/03/2022
 
Báo cáo chất lượng nước sạch tháng 1/2022
Ngày cập nhật: 01/03/2022
 
BÁO CÁO CLN THÁNG 12/2021
Ngày cập nhật: 05/01/2022
 
BÁO CÁO CLN THÁNG 11/2021
Ngày cập nhật: 20/12/2021
 
BÁO CÁO CLN THÁNG 10/2021
Ngày cập nhật: 29/10/2021
 
BÁO CÁO CLN THÁNG 9/2021
Ngày cập nhật: 29/09/2021
 
BÁO CÁO CLN THÁNG 08/2021
Ngày cập nhật: 05/11/2021