TRA CỨU SỬ DỤNG NƯỚC

Sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi

Sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị cốt lõi

1. Sứ mệnh

Trên 80% dân số toàn tỉnh sử dụng nước sạch vào năm 2015 và trên 90% vào năm 2020.

Mang đến cho khách hàng nước sạch an toàn và ngon, với dịch vụ hoàn hảo, thỏa mãn nhu cầu khách hàng, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cộng đồng.

Sẻ chia với cộng đồng, nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ HTCN và môi trường nhất là nguồn nước.

 

2. Hoài bão

Trở thành công ty cấp nước có đẳng cấp khu vực và thế giới nhất là cấp nước an toàn và ngon.

 

3. Tầm nhìn

Đến năm 2020, trở thành công ty có hệ thống cấp nước thông minh với trình độ quản trị tiên tiến (1)  và công nghệ hiện đại (2), ngang tầm với các công ty cấp nước hàng đầu trong nước và khu vực, hội nhập thế giới.

Mở rộng, phát triển SXKD những lĩnh vực mà công ty có lợi thế (3).

Trong đó,

(1) Quản trị tiên tiến: Quản trị nguồn nhân lực, quản trị tài chính kế toán, quản trị sản xuất, quản lý thông minh HTCN, quản trị tài sản, quản lý khách hàng, quản trị tiêu chuẩn - chất lượng, quản lý thông tin, quản trị tri thức

(2) Công nghệ hiện đại: Công nghệ xử lý cấp thoát nước, CNTT, công nghệ cơ khí và tự động hóa, sinh học, công nghệ thân thiện với môi trường, năng lượng xanh, công nghệ vật liệu...

(3) Lĩnh vực công ty có lợi thế: Nâng cấp và phục hồi ống gang thép, tư vấn CNAT, tư vấn thực hiện giảm thiểu nước không doanh thu (NRW), tư vấn thiết kế hệ thống cấp thoát nước, sản xuất và cung cấp thiệt bị châm clo tự động trên mạng, sản xuất máy xử lý nước di động DAF, khoan kích ống ngầm, thi công ống ngầm qua sông, đầm phá, ven biển...

 

4. Giá trị cốt lõi

  • Đoàn kết, hợp tác
  • Dân chủ, kỷ cương
  • Dám nghĩ, dám làm
  • Năng động, sáng tạo
  • Tận tâm, chuyên nghiệp
  • Coi trọng chữ "tín"
 In trang này]