TRA CỨU SỬ DỤNG NƯỚC

Sơ đồ tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Công ty hoạt động theo mô hình Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty và bộ máy giúp việc gồm 3 Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, 22 đơn vị trực thuộc (gồm các phòng ban chuyên môn, xí nghiệp, phân xưởng sản xuất nước và các đội thi công XDCB).

 


 


 

 

 In trang này]