TRA CỨU SỬ DỤNG NƯỚC

Thông báo

  • HueWACO thông báo tuyển dụng nhân sự

  • Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế (HueWACO) kính đề nghị Quý cơ quan đăng thông báo tuyển dụng với nội dung như sau

  • Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế (HueWACO) cần tuyển dụng lao động làm việc tại thành phố Huế, các thị xã và huyện trên địa bàn tỉnh

  • Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu HUE-CW05 "Cung cấp và lắp đặt các tuyến ống nhựa HDPE và phụ kiện tại các vùng Phong Điền, Tứ Hạ và Thành phố Huế"

  • Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu HUE-CW06 "Cung cấp và lắp đặt các tuyến ống nhựa HDPE và phụ kiện tại các vùng Lộc An và Lộc Bổn"

  • HueWACO có nhu cầu tuyển dụng 30 Công nhân kỹ thuật cấp nước.

  • Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế (HueWACO) có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cho các vị trí như sau

  • Kết quả chọn nhà thầu gói thầu HUE-CW03 "Cung cấp và lắp đặt các tuyến ống gang dẻo và phụ kiện có đường kính từ D400-D1200"

Xem theo ngày