TRA CỨU SỬ DỤNG NƯỚC

Thông báo

UBND Tỉnh trao quyết định cử người đại diện phần vốn Nhà nước tại HueWACO
Tin ngày Thứ ba, 07/12/2021

Chiều 2/12, UBND tỉnh tổ chức lễ công bố quyết định cử người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần cấp nước Thừa Thiên Huế (HueWACO). Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương dự và trao Quyết định.
Theo đó, Ông Lê Quang Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý, Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh được cử là người đại diện nắm giữ 51% trên tổng số phần vốn nhà nước để bầu vào Hội đồng quản trị và bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cấp nước Thừa Thiên Huế, thay ông Trương Công Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị HueWACO nghỉ hưu theo chế độ. Nhiệm kỳ người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần cấp nước Thừa Thiên Huế được quy định tại Khoản 2, Điều 154 của Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020.

 

Xem thêm

 In trang này]