TRA CỨU SỬ DỤNG NƯỚC

Thông báo

Thông báo miễn, giảm giá nước sạch sinh hoạt hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dịch Covid-19
Tin ngày Thứ Hai, 18/10/2021

Nhằm hỗ trợ cho người dân và các đối tượng sử dụng nước sạch sinh hoạt bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19, căn cứ Quyết định số 2624/QĐ-UBND ngày 18/10/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc miễn, giảm giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Theo đó, phương án miễn, giảm giá nước sạch sinh hoạt do ảnh hưởng của dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh theo từng đối tượng:
✅  Hộ nghèo và cận nghèo dân tộc thiểu số.
✅  Các cơ sở được sử dụng làm nơi cách ly tập trung.
✅  Các khu vực nằm trong vùng phong tỏa, vùng cách ly y tế.
Cụ thể áp dụng như sau:
💌  Miễn 1️⃣0️⃣0️⃣% tiền sử dụng nước sinh hoạt 02 tháng cho kỳ ghi tháng 10 và 11 năm 2021 đối với 5.860 hộ nghèo, cận nghèo dân tộc thiểu số (không vượt quá 1,2 lần lượng sử dụng bình quân tháng 8, 9 năm 2021).
🎁 Giảm 1️⃣0️⃣% tiền nước sinh hoạt sử dụng 02 tháng cho kỳ ghi tháng 10 và tháng 11 năm 2021 đối với các khu vực xã, phường, thôn, tổ dân phố… có thực hiện cách ly theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ tính từ ngày 01/8/2021 đến ngày 30/9/2021.
🎀  Giảm 3️⃣0️⃣% tiền nước sử dụng 03 tháng cho kỳ ghi tháng 10, 11, 12 năm 2021 (không bao gồm cơ sở lưu trú có thu phí cách ly) đối với các khu vực cách ly tập trung của tỉnh.

 In trang này]