Dịch vụ

TRA CỨU SỬ DỤNG NƯỚC

Dịch vụ

Điều chỉnh giá nước sạch nhằm đảm bảo phát triển cấp nước an toàn bền vững toàn Tỉnh
Sản xuất, cung cấp nước an toàn, tiến đến cấp nước an toàn và ngon cho trên 80% dân số toàn tỉnh vào năm 2015 và trên 90% vào năm 2020 luôn được xác định là sứ mệnh, trách nhiệm chính trị hàng đầu của HueWACO.
 
Từ một đơn vị chỉ thực hiện cấp nước đô thị, phạm vi cấp nước hẹp, chủ yếu cấp nước cho Thành phố Huế, trải qua 105 năm xây dựng và phát triển, đặc biệt trong 20 năm trở lại đây HueWACO đã có những nỗ lực vượt bậc với những nhóm giải pháp đồng bộ được thực hiện, hàng trăm sáng kiến cải tiến kỹ thuật và quản trị doanh nghiệp được nghiên cứu, triển khai, cùng với chính sách quản lý đầu tư hiệu quả; đến năm 2013 đã đưa công suất cấp nước toàn hệ thống tăng 3,6 lần (từ 50.000 lên 180.000 m3/ngày đêm), nước ghi thu tăng 6,9 lần (từ 5,8 lên 40,0 triệu m3), khách hàng chính tăng 23 lần (từ 8.400 lên 193.000) so với năm 1993; cấp nước an toàn, bền vững cho hơn 830.000 người, đạt tỷ lệ 73,5% dân số toàn tỉnh, trong đó khu vực đô thị đạt 90,6% và nông thôn là 60,1%.
Với việc mở rộng phạm vi cấp nước, quy mô tài sản của HueWACO tăng nhanh, năm 2013 đạt 647,6 tỷ đồng, tăng 17 lần so với 20 năm trước (năm 1993 là 38,1 tỷ), trong khi chi phí khấu hao vẫn duy trì ở mức thấp, khoảng 23,5 tỷ đồng/năm (5% tổng giá trị tài sản), không đáp ứng nhu cầu đầu tư; trong điều kiện thiếu vốn, ngân sách cấp hạn chế, ngoài việc sử dụng nguồn khấu hao cơ bản HueWACO phải vay thương mại trên 150 tỷ đồng với lãi suất cao, ứng trước tiền nước của khách hàng có dự án đầu tư mới (trên 50 tỷ) để đầu tư, phát triển cấp nước, chủ yếu là đầu tư cho khu vực nông thôn.
 
 
Đưa nước sạch vượt phá Tam Giang & Đầm Cầu Hai
 
Giai đoạn (2003 – 2013), HueWACO đã đầu tư trên 523,32 tỷ đồng để phát triển gần 1.800 km đường ống từ DN50 đến DN1000, đưa tổng chiều dài đường ống toàn mạng lên trên 2.400 km; xây dựng mới 08 các nhà máy xử lý, nâng cấp cải tạo 12 các nhà máy cũ nhằm đảm bảo năng lực cấp nước, trong đó hơn 77,8% được đầu tư cho khu vực nông thôn và 22,2% đầu tư cho đô thị.
 
Thời gian qua, giá cả vật tư nguyên vật liệu, chi phí đầu vào của sản xuất liên tục tăng, HueWACO đã chủ động nghiên cứu, xây dựng chế độ quản lý, kiểm soát, vận hành sản xuất tối ưu, ứng dụng rộng rãi các sáng kiến cải tiến kỹ thuật để giảm chi phí sản xuất như: điện năng (thấp hơn định mức của Bộ Xây dựng 54,8%); nghiên cứu, sử dụng các hóa chất cao cấp, hiệu quả xử lý cao như: Than hoạt tính, PAC, Polime, cát Mn; KMnO4 (thuốc tím); O3 (Ôzôn); UV (tia cực tím);… ứng phó kịp thời với hiện tượng rong tảo, Fe, Mn tăng cao (chất lượng nguồn nước suy giảm do tác động của hồ, đập thủy điện đầu nguồn); thực hiện tốt công tác giảm thiểu nước không doanh thu; nâng cao năng suất lao động để giảm chi phí nhân công [tỷ lệ nhân viên trên 1.000 đấu nối của HueWACO là 2,62, là mức thấp nhất toàn quốc, chỉ bằng 32,5% so với định mức của Bộ Xây dựng (8,05)]; đấu thầu cạnh tranh lãi suất để giảm chi phí lãi vay;… nhờ đó đã làm giảm áp lực tăng giá nước.
 
Giá thành nước sạch hiện tại vẫn chưa được tính đúng, tính đủ; giá bán thấp, chậm điều chỉnh đã gây khó khăn cho HueWACO trong việc tích lũy, tái đầu tư nâng cao năng lực cấp nước, đặc biệt là đầu tư cho cấp nước nông thôn; nhiều khoản chi chí, hạng mục đầu tư quan trọng đã phải cắt giảm, điều chuyển. Trong khi hoạt động cấp nước nói chung và cấp nước nông thôn nói riêng yêu cầu quy mô vốn lớn, suất đầu tư cao gấp 3,0 lần, giá thành cao gấp 2,0 lần so với đô thị, lượng nước tiêu thụ, giá bán thấp, thực chất chỉ thực hiện nhiệm vụ chính trị; trong 10 năm qua đã phải cấp bù chi phí cho khu vực nông thôn trên 185,1 tỷ đồng, riêng năm 2013 là 51,7 tỷ đồng; dự kiến trong 5 năm đến chi phí phải cấp bù lên đến 463,21 tỷ đồng, trung bình 92,64 tỷ đồng/năm.
 
Đến nay, Thừa Thiên Huế là địa phương đầu tiên và duy nhất của Việt Nam thực hiện thành công cấp nước an toàn (từ 8/2009) với diện bao phủ rộng cả đô thị lẫn nông thôn, miền núi, chất lượng dịch vụ cấp nước ngày càng cao. Tuy vậy, giá nước hiện tại vẫn thuộc mức thấp so với nhiều địa phương chưa cấp nước an toàn, phạm vi cấp nước hẹp, chưa cấp nước nông thôn mà chỉ thực hiện cấp nước ở đô thị; chưa phản ảnh đúng chất lượng sản phẩm, dịch vụ được cung cấp; là khó khăn, thách thức đối sự phát triển bền vững cơ sở hạ tầng kỹ thuật cấp nước tỉnh nhà.
 
Theo tính toán, giá thành nước sạch năm 2014 của HueWACO tăng 31,1% so với năm 2013; tuy nhiên để hạn chế sự tác động của việc điều chỉnh giá nước, Hội đồng thẩm định giá liên ngành đã tham mưu UBND tỉnh Quyết định chỉ tăng 16% so với năm 2013, thời gian điều chỉnh chậm hơn 4 tháng so với cam kết (Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND ngày 01/8/2014 của UBND tỉnh). Với cơ cấu giá nước mới, giá nước sạch bình quân cho sinh hoạt vẫn thấp hơn 16,4% giá thành, giá nước sinh hoạt mức 1 chỉ bằng 76,5% giá thành; Đồng thời HueWACO sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp giảm chi phí sản xuất để tạo nguồn hỗ trợ giá nước sinh hoạt cho hộ nghèo, hộ cận nghèo dân tộc thiểu số của tỉnh nhằm khuyến khích người dân sử dụng nước sạch, giảm bệnh tật, nâng cao chất lượng cuộc sống. Đồng thời, để chia sẻ khó khăn với các doanh nghiệp trong tỉnh, trong đợt điều chỉnh giá lần này HueWACO chỉ tăng 4% giá bán nước sạch đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ (do đã điều chỉnh ở mức cao vào 4/2013).
 
Hơn nữa, đầu tư cho cấp nước là hoạt động đầu tư hạ tầng kỹ thuật với quy mô lớn đáp ứng nhu cầu bền vững cho 20 - 30 năm sau; phù hợp với quy hoạch, yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thực tế, hệ thống cấp nước của HueWACO hầu hết đã được đầu tư trên 20 năm và liên tục được đầu tư, nâng cấp cải tạo trong thời gian qua; hiện tại phải vận hành đồng thời 30 nhà máy, 30 trạm tăng áp nhưng với nhu cầu dùng nước tăng nhanh làm cho hệ thống trở nên quá tải, không đáp ứng được nhu cầu hiện tại và tương lai.
Để hiện thực mục tiêu nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng nước, đáp ứng yêu cầu phát triển giai đoạn (2014 – 2020) tầm nhìn 2030, yêu cầu phải thực hiện chu kỳ đầu tư mới, giúp Thừa Thiên Huế xây dựng hệ thống cấp nước thông minh, đồng bộ, hiệu quả, bền vững với 11 vùng cấp nước; Dự án sẽ xây dựng mới 05 nhà máy xử lý nước, thi công trên 1.000 km đường ống từ DN50 đến DN1200, cải tạo nâng cấp hệ thống cấp nước hiện có, đưa công suất cấp nước đến năm 2020 đạt trên 310.000 m3/ngày đêm (Sử dụng vốn vay ưu đãi OCR của ADB và vốn đối ứng trong nước); hướng đến xây dựng HueWACO trở thành đơn vị có trình độ quản lý tiên tiến, công nghệ hiện đại ngang tầm với các đơn vị cấp nước hàng đầu trong nước, hội nhập với khu vực và thế giới.
 
Dự án đầu tư, nâng cấp mở rộng hệ thống cấp nước sạch tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, tầm nhìn 2030 được đánh giá là Dự án có hiệu quả kinh tế - xã hội rất cao. Trong quá trình đầu tư, tài sản mới được đưa vào sử dụng, tăng chi phí khấu hao, ảnh hưởng đến giá thành nước sạch trong 05 năm đầu (2014 - 2018) do phải tích lũy khấu hao để trả nợ vốn vay nhưng vẫn ở mức cho phép và hoàn toàn không gây tăng đột biến giá nước; từ năm 2019 trở đi, chi phí trả nợ vay giảm sẽ giảm áp lực điều chỉnh giá nước; và từ năm 2023 về sau giá nước dự kiến chỉ điều chỉnh phù hợp với tỷ lệ lạm phát của nền kinh tế.
 
Với sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh và Ban chỉ đạo Dự án ADB, sự hỗ trợ có hiệu quả của các sở ban ngành, sự đồng tình ủng hộ của chính quyền, nhân dân các địa phương cùng với kinh nghiệm và nỗ lực của HueWACO, Dự án đầu tư, nâng cấp mở rộng hệ thống cấp nước sạch toàn tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn 2030 chắc chắn sẽ thành công, giúp Tỉnh nhà sớm có một hệ thống hạ tầng kỹ thuật cấp nước đồng bộ hoàn chỉnh, cấp nước an toàn bền vững, góp phần tích cực xây dựng Thừa Thiên Huế là quê hương của hạnh phúc.
 
 In trang này]
Các dịch vụ khác
Dịch vụ sau đồng hồ nước 
Giá bán nước sạch từ 01/08/2018 
HueWACO chính thức triển khai hợp đồng điện tử cho dịch vụ lắp đặt nước với khách hàng 
Mẫu hợp đồng dịch vụ cấp nước 
Triển khai dịch vụ thanh toán hóa đơn tiền nước tại quầy 
Đổi mới mô hình thu tiền nước: Đúng đắn và hiệu quả 
HueWACO triển khai dịch vụ thanh toán tiền nước Online với VietCombank 
Đa dạng các hình thức thanh toán tiền nước qua Ngân hàng An Bình (ABBANK) 
Dịch vụ thanh toán hóa đơn tiền nước qua tài khoản của Agribank Chi nhánh Thừa Thiên Huế 
Dịch vụ nộp tiền nước qua dịch vụ tin nhắn trên điện thoại của nhà mạng Viettel hoặc qua tài khoản ngân hàng Quân Đội (MB)