TRA CỨU SỬ DỤNG NƯỚC

Tin hoạt động

Điểm lại 10 thành tựu nổi bật trong năm 2023 của HueWACO
Tin ngày Thứ Năm, 04/01/2024
Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế (HueWACO) đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023. Cùng điểm lại 10 thành tựu nổi bật trong năm 2023 của HueWACO.
Ban lãnh đạo và Cán bộ chủ chốt Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế
Năm 2023 mặc dù phải đối mặt với không ít các khó khăn, thách thức song được sự quan tâm và chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND Tỉnh; Sự hợp tác chặt chẽ của cả hệ thống chính trị và người dân, cùng sự thống nhất, nỗ lực và quyết tâm cao của toàn thể Ban lãnh đạo, CBCNV đã giúp Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế (HueWACO) vượt qua khó khăn, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023, đưa HueWACO tiếp tục khẳng định vị thế và uy tín đối với sự phát triển Kinh tế - Xã hội tỉnh nhà. Dưới đây là 10 thành tựu nổi bật của HueWACO trong năm 2023.
 
1. Hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023
 
Năm 2023, tình hình phục hồi sản xuất kinh doanh trên địa bàn toàn Tỉnh nói chung và tại HueWACO nói riêng đã có sự chuyển biến tích cực so với thời điểm trước năm 2022. Tuy nhiên, do biến động của tình hình Thế Giới (Covid, chiến tranh,…) và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu với hiện tượng El Nino xảy ra trong năm khiến nhu cầu sử dụng nước tăng mạnh. Đồng thời, ở một số vùng phía Nam tỉnh, nguồn nước thô bị suy giảm cũng đặt ra những thách thức đối với công tác đảm CNAT, an ninh nguồn nước.
 
Song với nhiều cố gắng, nỗ lực, HueWACO đã vượt qua mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2023. Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu chính về hoạt động SXKD, trong đó, sản lượng nước sản xuất và sản lượng nước thương phẩm tăng đáng kể; Cụ thể, sản lượng nước sản xuất đạt 69,82 triệu m3 (tăng 5,272 triệu m3 tương ứng với 8,17%) so với năm 2022; Sản lượng nước thương phẩm đạt 61,46 (tăng 4,52 triệu m3 tương ứng với 7,94%) so với năm 2022; Doanh thu nước sạch đạt 603,61 tỷ đồng (tăng 45,46 tỷ đồng tương ứng với 8,14%) so với năm 2022; Lợi nhuận trước thuế đạt 153,13 tỷ đồng (tăng 19,42 tỷ đồng tương ứng 14,5%) so với năm 2022; Nộp ngân sách đạt (bao gồm: Các loại thuế, cổ tức Nhà nước, nhận nợ và thuê TSNN) đạt 161,83 tỷ đồng (tăng 11,87 tỷ đồng tương ứng tăng 7,92%) so với năm 2022.
HueWACO thi công tuyến ống DN1200 Vạn Niên – Quảng Tế
2. Chiến lược phát triển Công ty đến năm 2030, tầm nhìn 2045, phấn đấu trở thành một trong năm Công ty Cấp nước hàng đầu Việt Nam
 
Căn cứ định hướng phát triển cấp nước Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2050; Định hướng phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế gắn với Quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên Huế đến năm 2045, tầm nhìn 2065 và căn cứ vào thực tế nhu cầu, hiện trạng sử dụng quy hoạch cấp nước tại địa phương.
 
Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023, HueWACO đã thông qua Chiến lược phát triển Công ty đến 2030, tầm nhìn 2045. Theo đó, đến năm 2030 phấn đấu trở thành một trong năm Công ty cấp nước hàng đầu Việt Nam với hệ thống cấp nước thông minh, ứng dụng công nghệ hiện đại, quản trị tiên tiến, dịch vụ hoàn hảo. Đến năm 2045 trở thành Công ty cấp nước ngang tầm trong khu vực Châu Á và thực hiện sứ mệnh đảm bảo CNAT với dịch vụ hoàn hảo cho 100% dân số toàn tỉnh Thừa Thiên Huế (HueWACO 99,5%), đảm bảo hài hòa lợi ích Cổ đông – Người lao động – Cộng đồng.
Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế
Chiến lược phát triển Công ty đến năm 2030, tầm nhìn 2045 của HueWACO sẽ bao gồm 3 giai đoạn chính:
Giai đoạn 1: 2022-2026: TIỀN ĐỀ
Giai đoạn 2: 2026-2030: BỨT PHÁ
Giai đoạn 3: 2031-2045: VƯƠN TẦM
 
3. Vận hành thương mại Nhà máy Xử lý nước sạch (XLNS) Vạn Niên 3 công suất 120.000m3/ngày đêm (Giai đoạn 1: 60.000 m3/ngày đêm) vào ngày 18/09/2023
 
Để tiếp tục thực hiện mục tiêu hoàn thiện các dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tiến công nghệ các nhà máy, nâng tổng công suất cấp nước đạt 300.000m3/ngày đêm, thực hiện hiệu quả mục tiêu đảm bảo CNAT, an ninh nguồn nước. Năm qua, HueWACO đã tập trung triển khai quy hoạch cấp nước trên địa bàn toàn tỉnh, điều chỉnh quy hoạch cục bộ và quy hoạch cấp nước gắn với quy hoạch đô thị Thừa Thiên Huế đến 2065. Trong đó, trọng điểm thực hiện Dự án nhà máy xử lý nước sạch Vạn Niên công suất 120.000 m3/ngày đêm (Giai đoạn 1: 60.000 m3/ngày đêm) được đưa vào vận hành thương mại từ ngày 18/09/2023, bổ sung công suất cấp nước, đảm bảo CNAT cho khu vực Thành phố Huế và phụ cận.
Phối cảnh Nhà máy Xử lý nước sạch Vạn Niên công suất 120.000m3/ngày đêm 
Trong chương trình kiểm tra thực tế, thẩm định đồ án Quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên Huế đến 2045, tầm nhìn 2065, ngày 04/11/2023, Đoàn công tác của Bộ Xây dựng và UBND Tỉnh đã thăm, kiểm tra việc thực hiện Dự án Nhà máy Xử lý nước sạch Vạn Niên công suất 120.000 m3/ngày đêm (Giai đoạn 1: 60.000 m3/ngày đêm).
Đoàn công tác của Bộ Xây dựng và UBND Tỉnh đã thăm, kiểm tra việc thực hiện Dự án Nhà máy Xử lý nước sạch Vạn Niên công suất 120.000 m3/ngày đêm (Giai đoạn 1: 60.000 m3/ngày đêm)
4. Thành lập Trung tâm vận hành tự động Hệ thống cấp nước HueWACO - Hướng đến vận hành thông minh Hệ thống cấp nước Thành phố Huế từ Nhà máy đến mạng lưới và quản lý chất lượng nước  
 
Năm qua, HueWACO đã triển khai dự án xây dựng Trung tâm vận hành tự động Hệ thống cấp nước với tổng mức đầu tư gần 15 tỷ đồng nhằm hướng đến mục tiêu cải tạo, nâng cấp, tích hợp hệ thống giám sát điều khiển tự động tập trung các Nhà máy lớn (Vạn Niên, Quảng Tế), trạm trung chuyển điều áp, các điểm giám sát lưu lượng, áp lực, chất lượng nước trên mạng lưới. Đây cũng chính là nền tảng giúp HueWACO từng bước thực hiện mục tiêu quản lý thông minh Hệ thống cấp nước toàn Tỉnh, đẩy mạnh vận hành hiệu quả công tác sản xuất trên nền tảng công nghệ số, phù hợp với định hướng xây dựng đô thị thông minh Thừa Thiên-Huế.
Trung tâm vận hành tự động Hệ thống cấp nước HueWACO
5. Triển khai 09 Dự án thành phần Cấp nước nông thôn Tỉnh giai đoạn 2021 – 2025, góp phần đưa A Lưới thoát khỏi 74 huyện nghèo Quốc gia
 
Sau khi triển khai Dự án Cấp nước nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020, trong đó nổi bật là Khánh thành Nhà máy nước Thượng Long công suất 2.000m3/ngày đêm, cấp nước cho 3 xã Thượng Long, Thượng Quảng và Hương Giang, huyện Nam Đông, nâng tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch của huyện từ 44% lên hơn 80%.
 
Năm 2023, HueWACO tiếp tục triển khai thực hiện Dự án Cấp nước nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2021-2025 được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 116/NQ-HĐND ngày 13/11/2020, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 101/NQ-HĐND ngày 07/12/2023. Bao gồm 09 dự án thành phần với Tổng mức đầu tư dự kiến hơn 133 tỷ đồng (Vốn ngân sách Tỉnh: 98,621 tỷ đồng và Vốn HueWACO: 35,306 tỷ đồng). Đây là dự án có tính chất quan trọng, tập trung vào hoàn thiện cơ sở hạ tầng cấp nước cho các khu vực vùng sâu vùng xa, nhất là huyện A Lưới. Dự án hoàn thành sẽ nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch tại huyện A Lưới, góp phần phát triển Kinh tế - Xã hội tại địa phương, đưa huyện A Lưới thoát khỏi huyện nghèo Quốc Gia.
 
6. Thúc đẩy hoạt động đối ngoại, hợp tác Quốc tế - Nâng cao năng lực Khoa học kỹ thuật, công nghệ ngành nước; Đẩy mạnh chuyển giao Khoa học Công nghệ
 
Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển mạnh mẽ, tác động sâu rộng đến mọi lĩnh vực đời sống xã hội, việc đổi mới, cải tiến quy trình sản xuất, ứng dụng các tiến bộ công nghệ, hiện đại hóa máy móc, nâng cao năng lực sản xuất đã trở thành một trong những mối quan tâm hàng đầu của HueWACO. Đẩy mạnh đối ngoại, thúc đẩy hợp tác Quốc tế để tăng cường tiềm lực Khoa học – Công nghệ cũng là một trong những hướng đi nhằm thực hiện hiệu quả mục tiêu này.
Năm qua, HueWACO đã ứng dụng ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ ngành nước: Công ty tiếp tục nghiên cứu áp dụng thử nghiệm nhiều lĩnh vực như công nghệ lọc tự rửa, công nghệ lắng tải trọng cao, bồn nước thủy tinh cho vùng biển, tự động hóa và hợp lý hóa công nghệ điện phân Javen, thử nghiệm van điều áp và bộ điều khiển áp lực thông minh, thiết bị dò tìm điểm chảy tự chế, …Bên cạnh đó, Công ty duy trì tốt phong trào thi đua lao động, sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, phong trào Kaizen - cải tiến 5S, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật để hợp lý hóa sản xuất vận hành hiệu quả.
HueWACO tham dự sự kiện Vietnam Water Week 2023
Kế thừa và phát huy việc hợp tác quốc tế thời kỳ trước, HueWACO tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, củng cố các mối quan hệ với các đơn vị ở các nước có kỹ thuật cấp nước hàng đầu thế giới như Úc, Nhật, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan, đồng thời chuyển giao, chia sẻ kinh nghiệm cho nước bạn Lào ..; Quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế được Công ty thực hiện một cách chủ động, với tinh thần vừa cầu thị, học hỏi, vừa thể hiện năng lực, trình độ cấp nước, thương hiệu của HueWACO, nhằm tăng cường kết nối, thúc đẩy quan hệ hợp tác, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, tận dụng tốt, hiệu quả tiềm năng, lợi thế của mỗi công ty, hỗ trợ nhau nâng cao năng lực để phát triển bền vững, hiệu quả.
Năm 2023, Công ty đã tham dự Diễn đàn lần thứ V về tăng cường tính bền vững của dịch vụ nước đô thị ở khu vực Châu Á tại Nhật Bản.
 
HueWACO là một trong những thành viên tích cực của Hội cấp thoát nước Việt Nam, Chi hội Cấp thoát nước miền trung và Tây nguyên. Ngoài ra, công ty cũng tham gia vào các câu lạc bộ Nước sạch cho văn minh đô thị Việt Nam – là câu lạc bộ quy tụ 9 công ty cấp nước hàng đầu Việt Nam trong việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ ngành nước, chuyển đổi số, là sáng lập viên Câu lạc bộ các Công ty cấp nước Bắc trung bộ….
Hội nghị Ban lãnh đạo các Công ty Cấp nước Bắc Trung bộ
7. Đẩy mạnh công tác khoán nhằm nâng cao tính chủ động các bộ phận gắn với kết quả tiền lương, thu nhập; Tiếp tục công tác đấu thầu, chào giá tiết kiệm chi phí gần 20 tỷ đồng
 
Năm 2023, HueWACO tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ “3 mục tiêu đột phá và 5 giải pháp trọng tâm” cùng tôn chỉ hoạt động “Làm việc theo Kế hoạch; Giải quyết công việc theo Quy trình; Điều hành theo Quy chế, quy định, định mức kinh tế kỹ thuật” đã tạo ra sự chuyển biến tích cực, rõ nét trong mọi hoạt động của Công ty. Trong đó, đẩy mạnh công tác quản trị điều hành, liên tục rà soát, chỉnh sửa, bổ sung và ban hành thực hiện hơn 100 quy chế, quy định, quy trình, sổ tay, định mức kinh tế kỹ thuật liên quan.
 
Đẩy mạnh việc xây dựng các Kế hoạch SXKD, mua sắm vật tư, máy móc thiết bị. Tăng cường công tác phân tích, đánh giá và dự báo, trong đó, nổi bật là hoàn thành xây dựng “Mô hình dự báo vận hành sản xuất” từng Nhà máy dựa trên thời tiết, nhiệt độ và các yếu tố ảnh hưởng khác. Xây dựng kế hoạch ngay từ đầu năm để làm căn cứ điều hành công tác SXKD, kịp thời rà soát, bổ sung điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tiễn và chính thức trình Đại đồng cổ đông thường niên thông qua.
 
Bên cạnh đó, công tác khoán, hạch toán các đơn vị phụ thuộc cũng được thực hiện hiệu quả hơn, đẩy mạnh rà soát các khoản chi phí trong hoạt động SXKD, tăng cường hơn nữa công tác đấu thầu, chào giá, tiết kiệm chi phí gần 20 tỷ đồng.
 
8. Đảm bảo CNAT toàn Tỉnh, đặc biệt trong điều kiện nắng hạn, thiếu hụt nguồn nước tại Chân Mây – Lăng Cô và cấp nước liên tục trước, trong và sau lũ
 
Trong công tác cấp nước an toàn và quản trị rủi ro cấp nước: HueWACO đã xây dựng nhiều kịch bản khác nhau để điều hành, đảm bảo cấp nước an toàn vào các dịp như Tết Nguyên đán, cấp nước mùa hè, xâm nhập mặn, cấp nước vào các đợt bị ảnh hưởng của bão lũ, kịch bản ứng phó sự cố tràn dầu... Đối với các rủi ro về nguồn nước như: xâm nhập mặn, thiếu nguồn, nước xả thải… định kỳ đều được rà soát, cập nhật vào Kế hoạch Cấp nước an toàn và đánh giá, đề xuất các giải pháp ứng phó kịp thời.
 
Năm qua, không có các sự cố lớn ảnh hưởng đến công tác CNAT, các sự cố nhỏ được khắc phục kịp thời, đặc biệt đã đảm bảo CNAT cho khu vực Chân Mây – Lăng Cô trong thời điểm nắng hạn năm 2023.
HueWACO đảm bảo Cấp nước an toàn trước, trong và sau lũ
 
9. Tỷ lệ Thanh toán không dùng tiền mặt tăng mạnh, đạt 77%
 
Bên cạnh việc chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, HueWACO cũng tập trung triển khai các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu về dịch vụ khách hàng theo định hướng chuyển sang “Phục vụ” khách hàng, cơ chế một cửa thông qua Trung tâm Kinh doanh – Dịch vụ khách hàng và Tổng đài Chăm sóc khách hàng 1800 0036; Trong đó, bao gồm các chỉ tiêu về cấp nước liên tục, đủ áp lực nước, chất lượng nước được duy trì và ngày càng nâng cao; Đẩy mạnh chuyển đổi số phục vụ khách hàng như: Ứng dụng Hợp đồng điện tử, Hóa đơn điện tử, App chăm sóc khách hàng.
 
Đồng thời, triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, từng bước thay đổi thói quen của người dân khi thực hiện thanh toán tiền nước định kỳ. Đặc biệt, ngày 23/02/2023, HueWACO đã chính thức ra mắt dịch vụ thanh toán hóa đơn tiền nước trên Hue-S và tham dự Hội nghị phối hợp triển khai thanh toán tự động khoản chi tiền điện, nước, viễn thông do Kho bạc Nhà nước Tỉnh tổ chức ngày 10/05/2023. Nhằm thúc đẩy hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hoàn thiện hệ sinh thái số, hướng đến mục tiêu xây dựng thành công Chính quyền số, Kinh tế số và Xã hội số trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế vào năm 2030.
Đến cuối năm 2023, tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt toàn Công ty đạt 77% (tăng 46,62% so với cùng kỳ năm 2021)
Lễ ra mắt Thanh toán Hóa đơn tiền nước và tiền dịch vụ vệ sinh môi trường qua Hue-S
10. Hoạt động từ thiện, cộng đồng đền ơn đáp nghĩa, xóa nhà tạm huyện A Lưới, Phú Lộc (700 triệu đồng)
 
Nhằm phát huy truyền thống đơn vị anh hùng cùng ý thức trách nhiệm cộng đồng, xã hội. Năm qua, Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã thường xuyên lãnh, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể và toàn thể CBCNV HueWACO tích cực tham gia công tác đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động nhân đạo, từ thiện xã hội với tổng giá trị các hoạt động gần 1 tỷ đồng, cụ thể: Nhận phụng dưỡng chăm lo đến suốt đời đối với các Mẹ Việt Nam Anh Hùng; kêu gọi và ủng hộ kinh phí xóa nhà tạm cho các hộ nghèo trên địa bàn huyện Phú Lộc, A Lưới 700 triệu đồng/năm, tổ chức các chương trình có ý nghĩa như “Cùng em đến trường”, “Xuân yêu thương”…
HueWACO ủng hộ kinh phí xóa nhà tạm cho hộ nghèo huyện A Lưới
 In trang này]
Các bài viết khác
HueWACO đẩy mạnh chuyển đổi số, điều hành cấp nước thông minh (05/02/2024) 
HueWACO tổ chức thi tuyển Đề án “Nâng cao hiệu quả quản lý tại Phòng Thiết kế - Dự án” (27/01/2024) 
Hội nghị Tổng kết hoạt động SXKD năm 2023 và triển khai kế hoạch giai đoạn 2024 – 2026 của Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế (29/12/2023) 
HueWACO vinh dự được tặng cờ - đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua và doanh nghiệp xuất sắc trong lĩnh vực nộp ngân sách năm 2023 của tỉnh Thừa Thiên Huế (03/01/2024) 
HueWACO vinh dự đạt Giải Ba Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023 (29/11/2023) 
HueWACO ủng hộ kinh phí xóa nhà tạm cho hộ nghèo huyện A Lưới (29/11/2023) 
HueWACO tiếp tục tăng cường hợp tác, kết nối và chia sẻ kinh nghiệm ngành nước với Cục nước Viêng Chăn, Lào (NPNL) (28/11/2023)