TRA CỨU SỬ DỤNG NƯỚC

Tin hoạt động

ĐÀO TẠO NỘI BỘ KỸ NĂNG DÒ TÌM RÒ RỈ
Tin ngày Thứ Bảy, 18/11/2017

 Trong 2 ngày 17&18/11/2017, HueWACO đã tổ chức 2 Khóa đào tạo nội bộ về dò tìm rò rỉ cho 70 nhân viên thu ngân của toàn Công ty.

Tại khóa tập huấn, các học viên được trang bị các kỹ năng về dò tìm rò rỉ giới thiệu về thanh nghe, tầm quan trọng của số liệu NRW và phương pháp rèn luyện nghe để xác định mức độ chảy. Ngoài các kiến thức được trang bị, các học viên được thực hành nghe điểm chảy bằng thanh nghe tại sân huấn luyện.

 

 In trang này]