TRA CỨU SỬ DỤNG NƯỚC

Đảng bộ

Đảng ủy Công ty tổ chức Hội nghị kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)
hực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH TƯ Đảng khóa XI về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay và các văn bản chỉ đạo của BTV Đảng ủy Khối Doanh nghiệp. Sáng ngày 27/11/2012, BTV Đảng ủy Công ty TNHH NN MTV Xây dựng và Cấp nước Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)
Lễ kết nạp Đảng viên mới
Sáng 14/1 tại hội trường tầng 3, văn phòng Công ty, Đảng bộ Công ty TNHH NN MTV Xây dựng và Cấp nước TT-Huế (HueWACO) đã tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới cho 7 quần chúng ưu tú thuộc các chi bộ 1, 2, 3 và 5.
Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp bế mạc lớp lý luận chính trị cho Đảng viên mới khoá I-2012

Từ ngày 22/5 đến ngày 30/5/2012, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp đã tổ chức lớp Bồi d¬ưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới.
Tham gia khoá hoc có 95 đảng viên mới đến từ 28 chi, Đảng bộ trực thuộc Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp.
Qua thời...

Hội thi “Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
Sau khi hoàn thành bước 1 Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" với 100% cán bộ, đảng viên được nghiên cứu, học tập các chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Chiều ngày 12/03/2008, Đảng bộ Công ty tổ chức Hội thi "Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Đến dự và chỉ đạo có đồng chí Lê Bích Thủy, Phó Bí thư Đảng Uỷ Khối Doanh nghiệp.
Đảng bộ công ty Cấp thoát nước Thừa Thiên Huế nhiều năm liên tục được công nhận Đảng bộ trong sạch vững mạnh
Xác định nhiệm vụ trọng tâm là phục vụ nước sạch cho nhân dân, góp phần hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế, trong thời gian qua, Đảng bộ Công ty Cấp thoát nước T.T.Huế đã tập trung lãnh đạo Công ty thực hiện tốt việc đầu tư chiều sâu, mở rộng mạng lưới đường ống cấp nước ngày càng vươn đến các vùng sâu, vùng xa và miền núi.