Chất lượng nước

TRA CỨU SỬ DỤNG NƯỚC

Nhà máy nước Quảng Tế I

 
BÁO CÁO CLN THÁNG 04/2018
Ngày cập nhật: 31/05/2018
 
BÁO CÁO CLN THÁNG 03/2018
Ngày cập nhật: 31/05/2018
 
BÁO CÁO CLN THÁNG 02/2018
Ngày cập nhật: 30/05/2018
 
BÁO CÁO CLN THÁNG 01/2018
Ngày cập nhật: 03/05/2018
 
BÁO CÁO CLN THÁNG 12/2017
Ngày cập nhật: 24/01/2018
 
BÁO CÁO CLN THÁNG 11/2017
Ngày cập nhật: 21/12/2017
 
BÁO CÁO CLN THÁNG 10/2017
Ngày cập nhật: 08/12/2017
 
BÁO CÁO CLN THÁNG 09/2017
Ngày cập nhật: 03/11/2017
 
BÁO CÁO CLN THÁNG 08/2017
Ngày cập nhật: 03/10/2017
 
BÁO CÁO CLN THANG 7/2017
Ngày cập nhật: 18/08/2017