TRA CỨU SỬ DỤNG NƯỚC

Nhà máy nước Vinh Hiền

Nhà máy nước Vinh Hiền

Nhà máy nước Vinh Hiền được xây dựng từ dự án 135 của Tỉnh, là dự án nhằm cung cấp nước sạch cho các vùng nông thôn và miền núi. Từ năm 2003, nhà máy được Công ty tiếp nhận để quản lý và vận hành, công suất thiết kế là 150m3/ngày đêm với công nghệ xử lý nước giản đơn, lạc hậu.

Ðặc điểm

Nhà máy có công nghệ xử lý giản đơn, bao gồm: trạm bơm cấp I bơm nước thô, khu xử lý nước và đài nước 28m3.

Quy trình xử lý và sản xuất nước

Trạm bơm cấp I bơm nước thô từ giếng khoan có độ sâu từ 10 đến 12m bằng máy bơm chìm 4kw. Nước thô được bơm thẳng đến hai bể lọc áp lực bằng inox. Trong bể lọc sử dụng cát lọc thạch anh, đường kính hạt cát từ 0,9 đến 1,2mm, chiều dày lớp lọc từ 0,8 đến 1m. Nước sau lọc sẽ được châm dung dịch Javel để khử trùng, định mức hoá chất xử lý tuỳ thuộc vào nguồn nước và do Phòng QLCL nước xác định. Nước sau khi được khử trùng sẽ đi đến hệ thống đèn UV để diệt khuẩn, sau đó thì chảy thẳng lên đài chứa để cấp ra mạng.

Quy trình xử lý là kép kín từ khi bơm nước thô đến khi nước sạch lên đài chứa. Quá trình rửa lọc chỉ được tiến hành bằng nước rửa ngược từ đài nước xuống hai bồn lọc áp lực.

 In trang này]