TRA CỨU SỬ DỤNG NƯỚC

Ngoại kiểm

Kết quả ngoại kiểm chất lượng nước sạch nhà máy Phong Thu - T12.2022

Tải tại đây

Kết quả ngoại kiểm chất lượng nước sạch nhà máy Thượng Long - T12.2022

Tải tại đây

Kết quả ngoại kiểm chất lượng nước sạch mạng A Lưới - T11.2022

Tải tại đây

Kết quả ngoại kiểm chất lượng nước sạch mạng Bình Điền - T11.2022

Tải tại đây

Kết quả ngoại kiểm chất lượng nước sạch mạng Chân Mây - T11.2022

Tải tại đây

Kết quả ngoại kiểm chất lượng nước sạch mạng Huế - T11.2022

Tải tại đây

Kết quả ngoại kiểm chất lượng nước sạch mạng Lộc An - T11.2022

 Tải tại đây

Kết quả ngoại kiểm chất lượng nước sạch mạng Nam Đông - T11.2022

 Tải tại đây

Kết quả ngoại kiểm chất lượng nước sạch mạng Thượng Long - T11.2022

 Tải tại đây

Kết quả ngoại kiểm chất lượng nước sạch mạng Tứ Hạ - T11.2022

 Tải tại đây

1 2 3 4 5 ...

© Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế
103 Bùi Thị Xuân, Thành phố Huế
Điện thoại: 0234.381.5555 / Fax:0234.3826.580
Email: info@huewaco.com.vn

Phòng hành chính
0234.833.710
TT Chăm sóc khách hàng
1800 0036
Lượt đã truy cập: 4337415
Người đang truy cập: 53

Thiết kế và xây dựng: HueCIT