TRA CỨU SỬ DỤNG NƯỚC

Cổ phiếu

Thông báo tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền
Tin ngày Thứ Tư, 12/09/2018

 TẢI TÀI LIỆU

 In trang này]
Các bài viết khác
Thông báo chi trả cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền (09/07/2019) 
CBTT ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền (02/07/2019) 
Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng của CBCNV nghỉ việc (24/06/2019) 
CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành (24/06/2019) 
CBTT về việc mua lại cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng của CBCNV nghỉ việc trước thời hạn cam kết (27/05/2019) 
CBTT mua lại cổ phiếu cam kết của CBCNV chấm dứt HĐLĐ (16/08/2018) 
CBTT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền (13/08/2018) 
Thông báo chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền (26/07/2018) 
Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch HueWACO (20/07/2018) 
Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu HueWACO (20/07/2018)