Thanh toán online

TRA CỨU SỬ DỤNG NƯỚC

Thanh toán online

Thực hiện theo chủ trương đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt của Ngân hàng Nhà Nước và tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng dễ dàng thanh toán tiền nước trên nhiều phương thức thanh toán, hiện nay HueWACO đã hợp tác với các đối tác khác nhau để khách hàng có thể chủ động trong việc thanh toán hóa đơn tiền nước hàng tháng. Các hình thức hỗ trợ thanh toán:

Hướng dẫn thanh toán trực tuyến 

  • Hỗ trợ khách hàng thanh toán hóa đơn nước bằng tất cả các loại thẻ ngân hàng.

  • 02.

    Hỗ trợ khách hàng thanh toán hóa đơn nước bằng ví điện tử.

  • 03.

    Hỗ trợ khách hàng thanh toán hóa đơn nước bằng các ngân hàng điện tử(IBanking).