TRA CỨU SỬ DỤNG NƯỚC

Thông báo

THÔNG BÁO MIỄN, GIẢM GIÁ NƯỚC SẠCH
Tin ngày Thứ Sáu, 17/04/2020

Thực hiện quyết định số 973 /QĐ-UBND ngày 14/4/2020 của Chủ tịch UBND Tỉnh và QĐ số 261/QĐ-HWS ngày 17/4/2020 của Chủ tịch HĐQT HueWACO về việc miễn, giảm giá nước sạch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, HueWACO kính thông báo đến toàn thể quý khách hàng chi tiết nội dung miễn, giảm như sau:

 

     - Miễn tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt cho các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo; Các khu cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19 (bao gồm cả các khu cách ly tập trung là các cơ sở lưu trú được cơ quan có thẩm quyền quyết định thành lập); Các cơ sở thực hiện hoạt động khám, chữa và điều trị bệnh dịch COVID-19.

     - Giảm 10% giá nước sạch sinh hoạt cho các cá nhân, hộ gia đình có hợp đồng cung cấp nước sạch với Công ty Cổ phần cấp nước Thừa Thiên Huế. 

      - Giảm 10% giá nước cho các đối tượng khách hàng: sản xuất, kinh doanh dịch vụ

      - Giảm 10% giá nước cho các cơ sở tôn giáo

      - Giảm 20% giá nước cho các cơ sở, tổ chức nhân đạo

Thời hạn miễn, giảm được tính trong kỳ hóa đơn tháng 4, 5 và 6 năm 2020.

Trân trọng kính báo! 

 

 

 

 In trang này]